Podotherapie Uitterhoeve

Bij Podotherapie Uitterhoeve behandelen ze mensen met voetklachten of klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, welke voortvloeien uit een afwijkend functioneren en/of afwijkende stand van de voeten. Al hun behandelingen worden gedaan door een gediplomeerde podotherapeut of diabetes-podotherapeut.

Podotherapie Uitterhoeve heeft van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten het "Praktijk keurmerk"gekregen. Het Praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt.

Voor meer informatie, bekijk de website: www.podotherapie-uitterhoeve.nl